Over ons

Organisatie

De stichting is op 31 oktober 2000 opgericht. Onze statuten zijn notarieel vastgelegd, Future for Kids is ook bij de kamer van koophandel Amsterdam ingeschreven onder nummer 34144510.
Daarnaast is de stichting door de Belastingdienst voor onbepaalde tijd aangewezen als ANBI.
 

ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogende Instelling.
Deze ANBI aanwijzing is een waarborg dat de besteding van onze donaties en onze boekhouding extra gecontroleerd worden.
Voor ons financieel jaarverslag van 2018 klikt u hier en van 2017 klikt u hier.
Op het ANBI logo klikt u voor het jaarverslag van 2019.
Ons fiscaal nummer is 809550945.
Doordat de belastingdienst ons als ANBI heeft aangewezen, heeft u de mogelijkheid om uw donaties aan onze stichting van uw belasting af te trekken. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

Het bestuur bestaat uit:
Rob Akkermans- voorzitter
Igor de Koning- secretaris
Michael Hendriks - penningmeester

 

Onze Visie

Het bevorderen van de zorg en de educatie voor kansarme kinderen, waar ook ter wereld.

 

Doelstellingen

Het assisteren in hulpbehoevende situaties (projecten) die aan onze visie voldoen.
Onze Stichting streeft ernaar alle materiële en geldelijke ontvangsten volledig aan de projecten over te maken. De kosten van de Stichting worden door het bestuur voor hun rekening genomen. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Werkwijze

Er worden twee werkwijzen toegepast om een project te selecteren en te starten.
Future for Kids kan zelf een project opsporen en accepteren. Wij zullen dan een verantwoordelijke aanwijzen, die dit project gaat begeleiden. Dit kan een lokaal persoon of instantie zijn of een bestuurslid/vrijwilliger, die vanuit Nederland de contacten verder uitbreid en dan eventueel met lokale hulp het project uitvoert.
Ook kan een project bij Future for Kids worden aangemeld en als deze dan door het bestuur geaccepteerd wordt, zal de aanmelder gevraagd worden het project onder onze naam uit te voeren, waarin wij een ondersteunende taak zullen vervullen.
Beleids- en financiële voorstellen in de projecten zullen aan het bestuur worden voorgelegd, die in meerderheid hun goedkeuring moet uitspreken alvorens tot uitvoering over te gaan.

projecten
project1
Chiang Rai Thailand
project2
Arusha Tanzania
project3
Sihanoukville Cambodia