Nieuws

NOVEMBER 2018

 

Update Cambodja

In november 2018 zijn Rob en Michael langsgegaan in Sihanoukville om te kijken hoe het met de studenten ging. Tevens hebben wij daarna bekeken of we met dit project verder wilden. De knelpunten waren de gebrekkige communicatie met de universiteit en de manier van selectie voor nieuwe studenten. Helaas is het ons in het afgelopen jaar niet gelukt deze knelpunten te verhelpen. Komend jaar doet de laatste student zijn examen en we hebben besloten om daarmee dit project af te sluiten. Zoals u elders kunt lezen hebben Rob en Michael dit jaar een bezoek gebracht aan ons project in Noord Thailand en daar bestaat de mogelijkheid om kinderen een vervolgopleiding aan te bieden. Wij zullen in de komende weken kijken in hoeverre wij hiervoor fondsen beschikbaar kunnen stellen.


 

HET PRACHTIGE FLORES

 

       

 

Beste FFK-Flores vrienden,

 

Afgelopen maand september ben ik weer in Flores geweest. De nieuw gebouwde kleuterschool met twee lokalen was net in gebruik genomen door 72 kinderen uit de kampong Welong. Het gebouw ziet er prachtig uit en is ook heel praktisch. Er is een klein speelpleintje ingericht aan de voorzijde van de school. Waar ik ook blij mee ben is dat de zusters samenwerken met de plaatselijke overheid. Er komt regelmatig onderwijsinspectie en intussen is al gebleken dat de beide kleuterscholen heel hoog zijn gewaardeerd bij de inspectie.
Er wordt een goed programma geboden voor deze kleuters. De start van het schooljaar was even moeilijk omdat de meeste kinderen nog nooit op een stoeltje hebben gezeten, naar een normale wc zijn geweest, of niet aan regels en discipline zijn gewend. Maar toen ik de school bezocht hadden de zusters de kindjes na twee maanden toch al zover dat ze rustig en ordelijk met de speel/ontwikkelings materialen konden omgaan en luisteren naar wat de juf te vertellen heeft. Met dat schooltje en de kinderen van Welong komt het wel goed!
Wat een enorme verrassing was voor de school in Poco, waar de kinderen uit de omliggende kampongs naar toe komen, soms wel een uur of langer lopen (denk aan de moessontijd!) is dat we nu een eigen schoolbusje, een bemo, hebben om die kinderen op te halen en weer naar huis te brengen, Het busje rijdt 3 uur per dag met zo'n 25 kinderen. Het busje is geschonken aan de zusters van de missiepost Poco en ze zijn er helemaal beduusd van en gelukkig mee. Daar hebben we ook heel lang voor moeten sparen, maar het is er dan nu toch. De eerste rit met de kinderen heb ik zelf mogen doen, het was een absoluut feest voor ons allemaal!
Omdat de kampong Welong, waar dus nu de nieuwe school staat, nog heel veel aandacht en zorg kan gebruiken, willen de zusters daar een dependance van de missiepost bouwen. Ons nieuwe project is nu om aan dat huis een medisch-sociale voorziening te maken, die door de zusters verpleegkundigen bediend kan worden. Om dit te realiseren moet ik natuurlijk behoorlijk aan de bak om fondsen te werven, maar ik heb er dan ook de tijd voor, misschien wel 2 jaar. Ik ben vol goede moed dat we ook de vervulling van deze wens weer voor elkaar krijgen en daardoor de bewoners van deze plaats flink vooruit kunnen helpen.

Het zou heel mooi zijn als we dit nieuwe project op het wensenlijstje van FFK kunnen schrijven en samen blijven werken aan een mooie toekomst voor mijn geliefde vrienden in Flores.
Bij voorbaat hartelijke dank.

 

Beste groet van Janine


MEI 2016


ONTWIKKELINGEN OP FLORES

Zoals jullie weten wordt er in Welong op Flores een spiksplinternieuw gebouw neergezet waarin twee kleuterklassen komen, een klas voor volwassenen die een alfabetiserings cursus gaan volgen en een ruimte waar we jeugdige drop-outs weer terughalen naar een schoolse situatie om ze op een examen voor te bereiden. Ook komt er een keuken in dit gebouw waar moeders kunnen koken om de kleuters een warme maaltijd te bezorgen.
Verder zijn er nog ruimtes die bij zo’n gebouw horen als een voorraadkamer, een kantoor, toiletten enz.
Eind september j.l. verliet ik Welong met het gebouw in aanbouw en dat zag er toen zo uit:

 


Ik wist dat de planning voor de opening in maart/april heel strak was en had mijn twijfels of dat gehaald zou worden, maar wie schetst mijn verbazing dat ik een mooi fotoverslag kreeg van de opening van het gebouw begin april van een mooie nieuwe school.

 


We zijn nu bezig met de inrichting van de klassen en alle schoolse benodigdheden zodat de kinderen uit Welong en omliggende kampongs in het nieuwe schooljaar ontvangen kunnen worden.

Waar we nu voor aan het sparen zijn is een eigen schoolbusje van de zusters om de kinderen van heinde en ver te gaan ophalen naar school en weer thuis te brengen. Vooral in de natte moesson tijd is dit erg belangrijk omdat het verzuim in die tijd nogal groot is. Kleine kinderen moeten vaak nogal van ver komen naar de school en er wordt nogal gauw een reden gevonden om hun kind niet naar school te brengen. We hebben een tijd een busje gehuurd om uit te proberen hoe de presentie van de leerlingen dan zou zijn. Dat bleek een groot succes, bijna 100% presentie. Dus ook geen onderbrekingen meer van het schoolprogramma.

 

 


A.s. September ga ik weer naar Flores en wat zou het een feest zijn om dan een busje te kunnen laten rondrijden van onze eigen missiepost (er zijn 3 zusters die dit busje kunnen rijden) met daarop de naam van de schooltjes daarop geschilderd ……. We zijn al een eindje op streek maar we hebben het einddoel nog niet gehaald.
Future for kids is altijd een enthousiaste meedenker en ondersteuning geweest voor de projecten in Flores en dat geeft mij een goed gevoel voor de future van deze kids.

Hartelijke groeten en jullie horen nog van mij,

Janine

 


 

OKTOBER 2015

Het Prachtige Flores

Op Flores gaan de ontwikkelingen rustig door. In de kampong Welong zijn we een school aan het bouwen. Op de bovenverdieping komen 2 kleuterklassen, toiletten, kantoortje en voorraadkamer. In de grote benedenverdieping komt o.a. een ruimte waar we een programma gaan geven voor dropouts. We gaan daar jongeren die de school voortijdig hebben verlaten, terughalen naar school en voorbereiden om toch nog een afsluitend diploma te halen. Bovendien gaan we daar een cursus geven voor alfabetisering van volwassenen. Het gebouw zal eind dit jaar of vroeg voorjaar klaar zijn. Er zijn al ongeveer 50 kinderen aangemeld uit Welong en omgeving.
Ik ben de maand september ter plaatse geweest en was blij verrast met de vorderingen van het gebouw en de andere projecten. De inrichting van het gebouw is doorgesproken en de opzet van de diverse cursussen.
Onze andere kleuterschool in Poco staat heel goed aangeschreven bij de regionale inspectie. Dat streven we ook na voor de nieuwe school in Welong.
We hebben nu een nieuw doel gesteld, een eigen schoolbusje dat de kinderen uit de omgeving gaat ophalen. We hebben de ervaring dat de presentie dan veel hoger is, vooral in de regentijd.
Wij zijn heel dankbaar voor de ondersteuning van FFK voor de realisering van onze doelen en gaan dapper en met veel enthousiasme door.

 


Hartelijke groeten,
Janine Asselbergs
 


MAART 2015

Het Prachtige Flores

Zoals jullie weten ben ik actief in een missiepost Poco op Flores. De zusters van deze missie bedienen 5 omliggende kampongs. Afgelopen jaar stond in het teken fondsen te werven voor een nieuw gebouw met een 2 klassige kleuterschool, een activiteitenruimte voor een naaiklas, vergaderingen, voedselproject, een keuken enz. Na een forse donatie kon op 1 maart eindelijk met de bouw begonnen worden. Deze foto laat de bouwput zien waarin een ceremonie plaatsvindt voor de zegening van de grond en de eerste steenlegging. Het wordt het grootste en belangrijkste gebouw van de kampong. In augustus ga ik weer voor 5 weken naar Indonesie. Ik hoop dan dat de bouw een eind op streek is. Natuurlijk moet er vervolgens ook nagedacht worden over de inrichting, de organisatie en ja, ...... dan gaan we enthousiast op zoek naar fondsen voor de nieuwe plannen! Gelukkig houd ik de moed er goed in en word ik aangemoedigd door de vooruitgang die ik ieder jaar weer zie. Ook de andere projecten, studiefonds, kleuterschooltjes, mogen niet vergeten worden. Er is dus genoeg te doen. Een heerlijke samenwerking met de zusters en de plaatselijke kampongbewoners. Ik houd jullie op de hoogte; blijven jullie Flores steunen door middel van FFK?
 

Hartelijke groet,
Janine Asselbergs
 


FEBRUARI 2015

Charity Event Hogere Hotelschool Den Haag-Amsterdam

Begin dit jaar vond er in Amsterdam een charity-avond plaats, georganiseerd door studenten van de Hogere Hotelschool Den Haag-Amsterdam. De studenten mochten een goed doel uitkiezen en dankzij studente Nanette Kouvelt viel de keuze op Future for Kids. Het bestuur en enkele vrijwilligers waren er ook bij aanwezig. Het was een erg leuke avond met een korte presentatie van onze stichting, een loterij, een heerlijk buffet en als afsluiting een buitengewoon geslaagde veiling. De studenten behaalden hiermee een goed cijfer en bovendien kwam een paar dagen later de heugelijke mededeling dat er een niet gering geldbedrag was opgehaald. Future for Kids gaat hier een goede bestemming aan geven. Onze dank is natuurlijk groot aan de studenten die dit mogelijk maakten. Wat ons betreft verdienen ze een tien!

   

 

 

 DECEMBER 2014

Slaginstrumenten van Pearl Music Europe

 

Vorige week hebben wij een email ontvangen van de heer Loontjens van de stichting Sawasdee. Met veel plezier en voldoening hebben wij het bericht gelezen. Hierin staan namelijk de bestemmingen van de door Hans Waeyen van Pearl Music Europe gedoneerde slaginstrumenten vermeld en beschreven.

 

Het aids kinderdorp “New Hope for Cambodian Children” ( NHCC) in Kompong Speu.
Momenteel biedt men hier onderdak en hulp aan 210 aids (wees)kinderen die, naast liefdevolle opvang, hygiëne, gezonde maaltijden ook tweemaal daags de levensreddende aids remmende medicijnen krijgen toegediend.

De Foundation “Together for Cambodia” in Siem Reap.
Een succesvol project in de tempelstad Siem Reap, met deels intern, educatie voor de kansarme jeugd aldaar. Na een opstart van enkele jaren in een pand in de stad, is er een nieuwbouw onder constructie dat over ca. 4 maanden in gebruik wordt genomen.

Het Arrupe Center in Battambang.
Een project met educatie, gezondheidszorg voor lichamelijk gehandicapte kinderen in Battambang. Dit zijn veelal slachtoffers van landmijnen.  Dit project produceert zelfs in eigen beheer rolstoelen.

Don Bosco Projecten.
Natuurlijk zijn de instrumenten ook deels aan Don Bosco projecten geschonken w.o. Don Bosco technische scholen in Phnom Penh en in de stad Kep.

Fijn dat deze grote hoeveelheid instrumenten bij zoveel verschillende projecten terrecht is gekomen. Nu kunnen veel kinderen zelf muziek en plezier maken.
Onze dank gaat uit naar Hans Waeyen en Pearl Music Europe, de stichting Sawasdee en de Don Bosco foundation.


OKTOBER 2014


Het prachtige Flores

Wat de projecten in Flores betreft, gaat alles goed. Het studieproject voor de weeskinderen wordt heel goed benut. We hebben nu 18 kinderen die gemonitord worden in hun schoolgang. Van basisschool tot middelbaar en beroepsopleiding. Dankzij de donaties voor dit project kunnen we nog enkele kinderen selecteren die voor deze ondersteuning in aanmerking komen.

Het handwerkproject draait goed, er is geen grotere deelname van vrouwen dit jaar, maar er komen soms opdrachten binnen van scholen om de uniformen te maken en dat levert een kleine winst op.
Het begin van zelfstandigheid is gemaakt. We gaan verder op deze goede weg.

Het grootste nieuws is dat ik in een betrekkelijk korte tijd voldoende fondsen heb weten te werven om de bouw van een derde kleuterschooltje annex ruimten voor vrouwenactiviteiten te kunnen starten.
Ik hoop vurig dat dat nog voor de inzet van de moesson kan gebeuren en dat er door gebouwd gaat worden, zodat ik in het voorjaar, bij mijn volgend verblijf op Flores, mooie resultaten kan zien. Dan kunnen we plannen maken voor de inrichting van de twee klassen en de afwerking van de nieuwe ruimtes en daar een kostenberaming voor maken. Dit nieuwe gebouw gaat als een soort centrum van de kampong Welong dienst doen. Zelf ben ik reuze benieuwd naar het resultaat en ik zal jullie meteen inlichten, met foto's erbij.
 

 


Op dit stukje land wordt gebouwd en dit gebouw moet daarop komen
Nog heel wat werk aan de winkel dus.

Beste groet van
Janine Asselbergs


JANUARI 2014


Stage in noord Thailand

Wij zijn Dana Snijders & Annemijn Kouvelt. Wij zijn 2e jaars studenten van het MBO Welzijn in Amersfoort. Het afgelopen jaar zijn wij bezig met orientatiestages, hiervan is Thailand er ook één.Onze stage in Thailand bij Chiang Rai is geregeld via de de stichting Future for kids, zij hebben contact opgenomen met Thailand en de goedkeurig vanuit school voor de stage geregeld. Wij zagen er erg naar uit om aan deze stage te beginnen. De  eerste week was het lastig opstarten maar nu we er een aantal weken zitten gaat het hartstikke goed en hebben we het erg naar ons zin!
We zijn nu heel erg druk bezig met het maken van een grote dans/zang show. We hebben verschillende groepjes meiden een Engels liedje geleerd en daarbij zijn we nu een dans aan het maken. De meiden vinden het erg leuk en we zijn erg benieuw naar het eindresultaat.
De mensen hier zijn heel erg gastvrij voor ons en herhalen meerdere keren in een week dat we ons thuis moeten voelen. Ze doen erg hun best om ons op het gemak te stellen en hebben ons erg goed opgenomen en meegenomen in de cultuur die wij niet gewend zijn. Inmiddels zijn we al heel veel ervaringen rijker en hebben nog een paar weken te gaan.

Dana en Annemijn


NOVEMBER 2013

Het prachtige Flores


Wat nieuws uit Flores betreft kunnen we het volgende melden.
Mede dankzij sponsoring van Futureforkids hebben we een speelplaats van het schooltje in Ting kunnen aanpakken. De grond, die bij regen in een modderpoel veranderde, moet nodig gedraineerd worden, geëgaliseerd en van een hek voorzien om de al te enthousiaste jeugd buiten schooltijden, in toom te houden. Ook zijn er enkele speeltoestellen in bestelling zoals schommels, klimrek en carrousel.
Het was heerlijk om te ervaren dat het ingestelde systeem van kokende moeders prima werkt. De kinderen krijgen 3x per week een warme maaltijd op school.
Futureforkids wil zich nu graag gaan inzetten om een aangekocht stukje land in de kampong Welong bouwklaar te krijgen. De bedoeling is dat daar een kleuterschooltje op komt te staan. In deze kampong is er nog geen.  Het wordt dan al de derde kampong die we van een schooltje voorzien. Maar dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Voorziene werkzaamheden zijn: zoeken naar water en als dat gevonden wordt, het water ordentelijk naar tappunten leiden. De grond moet ook geëgaliseerd worden omdat een verlaten terras-rijstsawa is aangekocht. Nadeel: veel werk te doen, voordeel: het schooltje komt midden in de kampong Welong te liggen waar we ook al actief zijn met het voeding/kook project.

          
Tekening schoolgebouwtje    Janine op het aangekochte stukje land.


Sinterklaas verrassing was nog wel dat Maarten Eijl met enkele dozen speelgoed en schrijfgerei aankwam die in grote dank onmiddellijk naar Flores opgestuurd zijn. Het zal nog enkele weken duren voor dat de goede gaven aankomen, maar ze zullen met grote blijdschap op de kleuterschooltjes ontvangen worden.
Gelukkig zie ik bij mijn jaarlijkse bezoeken altijd vooruitgang en verbetering en bespreek de nieuwe plannen waarvan hierboven dus al meer. Veel dank voor de hartelijke betrokkenheid.

Janine
 


OKTOBER 2013

Studeren in Cambodja: Nieuwe studenten voor de Build Bright University

Wij zijn blij dat eind oktober twee nieuwe – vrouwelijke – studenten zijn gestart aan de Build Bright University in Sihanoukville Cambodja!
Deze studenten heten Neak Pisey (19 jaar) en Sun Sreynich (ook 19 jaar).
Het eerste jaar volgen zij het zogenaamde Foundation Year ter voorbereiding op de 3 jarige bachelor studie. In dit eerste jaar krijgen ze onder andere de volgende vakken:

·         Core English 1
·         Computer for office Application
·         The Art of living
·         Man and Society
·         Introduction to Economics

Na een succesvol eerste jaar, zullen zij overstappen naar de studierichting Business Administration. Voor Neak Pisey zal het ongetwijfeld goed verlopen, aangezien zij met zeer hoge punten de middelbare school heeft afgerond. Hiervoor wordt ze zelfs door de Universiteit beloond met een korting op het college geld voor het eerste jaar!
Helaas hebben de meiden geen e-mail account, en loopt alles via de andere studenten. Zodra er meer te melden is over het verloop van hun studie, brengen we iedereen hiervan op de hoogte.

Ingrid


AUGUSTUS 2013

Zeer verheugd waren we toen Hans Waeyen van Pearl Europe ons belde met de mededeling dat Pearl verschillende soorten slaginstrumenten wilde doneren. Het ging om maar liefst zeven pallets vol met jembe's, conga's en andere instrumenten. Omdat wij zelf niet over de opslag ruimte beschikken, hebben we contact gezocht met de stichting Sawasdee uit Zeeland. Zij hebben genoeg ruimte en de mogelijkheid om de instrumenten mee en mee op transport te zetten. De instrumenten zullen vooral naar projecten in Cambodja gaan. Wederom zullen veel kinderen met veel plezier muziek kunnen maken!
We willen Hans en Pearl hartelijk danken voor deze prachtige donatie.


FEBRUARI 2013


Studeren in Cambodja

Na aankomst in Sihanoukville worden we hartelijk begroet door drie studenten van de Build Bright University,te weten Pisset, Ye en Vichet. Drie vrolijke en trotse gezichten, die ons welkom heten. Samnang moest die avond studeren en kon er dus niet bij zijn. Tijdens een etentje vertellen de jongens over hun leven als student. Ye en Vichet hebben het eerste semester van het eerste studiejaar afgerond en zijn gestart met het tweede semester. Samnang en Pisset zijn bezig met het tweede semester van het derde jaar en hebben hierna nog één studiejaar te gaan. Vijf ochtenden en/of middagen in de week volgen ze colleges. Om geld te verdienen hebben ze alle vier naast hun studie nog een baan in een hotel.
Samnang ontmoeten we de dag erna. Ook hij heeft het erg naar zijn zin en kijkt erna uit om volgend jaar af te studeren.
We hebben die dag ook een afspraak met dhr. Sokheng, studentenbegeleider van de Build Bright University. Hij verteld ons dat de studenten gemotiveerd zijn en goede resultaten behalen. Ook hebben we een start gemaakt met de selectie voor twee nieuwe studenten, die de stichting wil gaan sponseren. Het doel is om vóór het komende studiejaar de selectie te hebben afgerond.
Wij hebben een hele positieve indruk van de studenten, van het gesprek met dhr. Sokheng en van alles wat we gezien en gehoord hebben in en rond de universiteit. We hopen twee nieuwe studenten voor het begin van het studiejaar 2013/2014 geselecteerd te hebben.


FEBRUARI 2013


Bezoek noord Thailand
 

Het tehuis in Noord Thailand ziet er zoals altijd rustig en georganiseerd uit. De kinderen hebben het naar hun zin in het nieuwe multi-functionele gebouw. Overdag wordt er gezamelijk gegeten en 's avonds gespeeld, gezongen en gedanst. De kinderen hebben flink geoefend om een voorstelling te geven voor de verjaardag van Fr. Pensa. De optredens van alle leeftijdsgroepen maakten het een mooie en onderhoudende voorstelling. De staf, de kinderen én de kok zijn blij met het gebouw. In de nieuwe keuken in het gebouw is namelijk volop ruimte om groente te wassen en snijden en daarnaast nog plaats voor drie grote wokbranders om te koken. En of de kok kan koken!
Ook was er een probleem met de drukvaten van het watersysteem. Met reserve onderdelen en instructies van Solis en Kin pompen hebben we de problemen kunnen verhelpen en werkt het hele systeem weer prima.
Wederom was het bezoek aan het center heel leuk en zeer geslaagd.


DECEMBER 2012

Studeren in Cambodja
 


Onze twee nieuwe studenten in Cambodja zijn in september begonnen aan de Build Bright University in Sihanoukville, Cambodja. Nov Vichet en Keo Ye zijn begonnen aan hun opleiding management. Het betreft een driejarige opleiding. Ze zijn inmiddels vier maanden aan de slag en in januari zal de eerste toets plaatsvinden. Wij worden voortdurend op de hoogte gehouden door Nov Vichet middels de mail en Facebook. In februari brengt Future for Kids een bezoek aan de Build Bright University en hopen onze vrijwilligers ook deze nieuwe studenten te ontmoeten.
Future for Kids is blij de studenten te kunnen helpen. Mede dankzij U steun. Wij hopen meerdere studenten aan een studiebeurs te kunnen helpen. Houdt U de nieuwspagina van februari/maart 2013 in de gaten.
De twee andere studenten, gesponsord door Ingrid van de Werff, hopen dit schooljaar hun 3-jarige studie af te ronden. Zij hebben dan hun bachelor behaald.
Op de foto van links naar rechts: Keo Ye en Nov Vichet


NOVEMBER 2012

Op bezoek in Ban Pong, Thailand
 


Afgelopen november zijn Rob en ik op bezoek geweest bij Father Pensa in Thailand. Gedurende ons bezoek waren alle kinderen op het center aanwezig en was het een gezellige drukte. Er wonen nu zo'n 190 kinderen in het center en het was mooi om te zien dat het nieuwe gebouw een aanwinst is voor iedereen. Overdag wordt het niet alleen gebruikt als eetzaal maar ook als plek voor de kinderen waar ze kunnen spelen, hun huiswerk kunnen maken of aan hun handwerkjes kunnen werken. Op de laatste avond hebben wij ook nog kunnen genieten van een dans- en zangoptreden dat ook in deze ruimte plaatsvond.
Naast het in gebruik nemen van deze nieuwe ruimte, hebben ze ook vervallen gebouwen afgebroken waardoor er een hele ruime opzet van het center ontstaat. Ook al lopen er 190 kinderen rond, er heerst een gevoel van rust en geluk.
De jongste kinderen lopen 's morgens in een lange rij naar school, maar hoeven nu gelukkig niet meer een drukke weg over te steken omdat er een loopbrug is gekomen. De oudere kinderen blijven in het center en krijgen daar les van de aanwezige leraressen.
Het winkeltje trekt steeds meer bezoekers en zorgt ondertussen voor een stabiele inkomstenbron. Het is mooi om te zien wat er in de afgelopen 15 jaar allemaal veranderd is, maar ook dat het enthousiasme van iedereen daar aanwezig nog steeds zo groot is als 15 jaar geleden. Kinderen van toen, zijn de begeleiders en leraressen van de kinderen van nu!


OKTOBER 2012

Het prachtige Flores
 


Janine Asselbergs heeft in augustus en september een bezoek gebracht aan het eiland Flores, Indonesië. Zij heeft een inventaris gemaakt van de lopende projecten daar die om gerichte steun vragen. Tevens heeft ze op onze koffieochtend op 7 oktober j.l. een boeiende presentatie gegeven. De huidige projecten omvatten o.a.:
-Een Paud (kleuterschooltje) in Poco. Deze telt 35 kinderen van 3-6 jaar.
-Een Paud in Ting. 46 kinderen zijn hier ingeschreven.
-Een voedingsproject in Welong.
-Studiefonds voor weeskinderen en/of zeer arme kinderen.

In de komende maanden zal meer duidelijk worden waarin Future for Kids duidelijk een rol gaat spelen. De omstandigheden op Flores zijn zeer primitief en onhygiënisch. Het zal enige tijd gaan vergen voordat zich een duidelijk beeld zal vormen. Maar we moeten ergens beginnen. In Noord Thailand zijn wij 15 jaar (nog voor de stichting opgericht werd) begonnen met hulp te bieden. Dit tehuis is inmiddels gegroeid tot een volledig centrum met een strakke structuur. Wij hopen die ervaring te kunnen gebruiken voor de scholing op Flores.
Zoals eerder vermeld heeft de stichting een eerste bijdrage geleverd met de aanschaf van een notebook voor de schoolleiding van de Pauds te Poco en Ting
Janine heeft een zeer boeiend (reis)verslag gemaakt en deze is op verzoek verkrijgbaar. Stuur ons een kort mailtje en wij zullen u deze kosteloos toesturen.

 


Ons Koffie concert in Hotel Jan Tabak
 Met heel veel plezier kijken wij terug op een zeer geslaagde muziekochtend in Hotel Jan Tabak. Heel veel leuke reacties bereikten ons en er zijn spontane aanbiedingen voor directe hulp binnen gekomen. Met heel veel dank aan de fantastische artiesten o.l.v. Arie Nijman en John Zielman. Wat een bijzondere sfeer! Ruim 75 mensen hebben het concert bezocht. Wij danken allen die speciaal hiervoor naar Hotel Jan Tabak te Bussum zijn gekomen. Ook dank voor alle steun die een ieder ons biedt. Het was een gezellige ochtend!

Het bestuur.


SEPTEMBER 2012

7 oktober is het zover. De voorbereidingen zijn in volle gang. We denken een leuk programma te hebben met een presentatie over onze stichting, een muzikale inbreng van Arie Nijman en een ludieke veiling van leuke dingen om te hebben of te doen. Ook aan kinderen is gedacht, dus iedereen is van harte welkom. Bijkletsen met het bestuur, sponsors of andere gasten, luisteren naar Arie en bieden tot de hamer valt; dit alles onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers. Wat ons betreft goede ingredienten voor een gezellige en smaakvolle koffie ochtend.
De zaal gaat om 10:30 open. Het muzikale gedeelte begint om 11:00, afgewisseld met info en de miniveiling met een knipoog en duurt tot 12:15. Rond 13:00 gaan we afronden.
Wij hopen dat u er ook veel zin in heeft en zouden het op prijs stellen als u ons laat weten of u komt.
 

 


JUNI 2012

Het prachtige Flores

 

 

Enkele maanden geleden kwamen wij in contact met Janine Asselbergs. Janine helpt al sinds 2009 op het eiland Flores. Een prachtig eiland, behorende tot de Timor archipel, ten oosten van Komodo. Future for Kids en Janine hebben vele raakvlakken. Begin juni hebben wij elkaar ontmoet en Janine heeft haar werk uitgebreid uiteen gezet. Janine en Future for kids gaan nu samen bestuderen in hoe verre Future for Kids een positieve bijdrage kan gaan leveren aan de kinderen op Flores. Janine reist in augustus weer af naar Flores voor ongeveer vijf weken. Ze gaat voor Future for Kids inventariseren wat er op onderwijs gebied nog meer nodig is. Na haar reis komen we weer samen en zal het verder uitgewerkt gaan worden. Om een start te maken krijgt Janine een donatie mee om ter plaatse al enige hulp te bieden.

Janine: “ Door persoonlijke omstandigheden kon ik contact leggen met een missiepost in Poco (12 km ten noorden van Ruteng in West-Flores) met het doel of ik mij daar voor enige tijd nuttig kon maken. Dat was in 2009. Ik ben toen twee maanden werkzaam geweest samen met de zusters Daughters of Wisdom, die zich inzetten voor vrouwenemancipatie, kleuterschooltjes, voeding/kook projecten voor moeder en kind. Tijdens mijn werken daar zag ik hoeveel achterstand dit gebied Manggarrai heeft in o.a. onderwijs en gezondheid en hygiëne, dat ik voorstelde aan de zusters om de activiteiten uit te breiden. Aanvankelijk sponsorde ik zelf mijn nieuwe ideeën, bijgestaan door familie en een paar vrienden.
Ik ben ieder jaar teruggegaan om de voortgang te bekijken en de projecten te bespreken met de coördinator van het kleine klooster daar (vier zusters en enkele postulanten) maar begreep al gauw dat ik aan fundraising moest gaan doen om de projecten te onderhouden en nieuwe te initiëren. Er is intussen ook een microkrediet-potje waaruit voornamelijk vrouwen geld kunnen lenen om een varkentje te kopen (al meer dan 60!) of een naaimachine. We hebben voor een bedrag van ongeveer € 5.000 een peuter/kleuter klas kunnen bouwen in een afgelegen kampong, zodat de kinderen geen uur of meer naar het kleuterklasje bij het klooster hoeven te lopen. We hebben intussen ook een fonds voor elf weeskinderen voor wie we de middelbare studie betalen en begeleiden.
Vanwege de hoge kindersterfte (twee kinderen per maand in de vijf omliggende kampongs) door slechte hygiëne en slechte voeding, zijn we een voedingsproject begonnen. Een project om de hygiëne te verbeteren staat op het programma. In augustus ga ik voor de vierde keer naar Flores. Alles is kleinschalig en gaat langzaam, de Manggarrai is een zeer traditioneel gebied dat maar langzaam verandert, maar er is verbetering en vooruitgang en de mensen zijn enorm dankbaar voor wat we doen.

Flores is, van alle prachtige eilanden van Indonesië, beslist niet het rijkst bedeelde aan aandacht en steun van de overheid. De vooruitgang moet komen van de kerkelijke instanties heb ik de indruk. Het werk dat deze zusters daar in het verre Poco doen, is indrukwekkend en verdient het gesteund te worden. Future voor Kids is zeker een slogan die voor Flores zou moeten opgaan en alle bedragen zijn welkom.”


MEI 2012

Studeren in Cambodja

De eerste selectieronde heeft plaatsgevonden en is afgesloten. Twee studenten mogen gesponsord door Future for Kids, mede dankzij uw steun, een studie aanvangen op de Build Bright University te Sihanoukville in Cambodja. Ingrid van der Werff is er intens mee bezig geweest. Ingrid heeft  contact gelegd met de 2 gelukkige en de inschrijving gaat in juli plaatsvinden. Wat de namen betreft als mede de studierichting hopen wij u in de volgende nieuwsmail meer te informeren. Het is de bedoeling dat u via onze website hun studie kan volgen. Maar eerst willen wij de studenten de kans geven de studie op te starten in september.


APRIL 2012

Muzikale koffie ochtend in het Jan tabak Hotel.

Zoals eerder werd aangekondigd, organiseert Future for Kids op zondag 7 oktober een gezellige koffie ochtend. Het gaat plaatsvinden in Jan Tabak hotel te Bussum. Mede dankzij de hulp van Jan Tabak Hotel zijn wij in staat voor u als sponsor, vriend en belangstellende een leuke ochtend te organiseren. Sommigen hebben zich al opgegeven vrijwillig hier aan mee te werken. Zo heeft muzikant Arie Nijman aangeboden te komen spelen. Arie mag gebruik maken van de vleugel in Jan Tabak Hotel. Voorafgaand het muzikale gedeelte zal het bestuur u in het kort informeren waar de stichting momenteel voor staat .Vanaf half 11 bent u van harte welkom in het Jan tabak hotel. Volop parkeergelegenheid bij het hotel. Kom in groten getale, het belooft een gezellige ochtend te worden. Meer nieuws en het programma vindt u binnenkort op onze website. Begin september ontvangt u een mail hierover. Wij hebben er erg veel zin in, hopelijk u ook. Wordt vervolgd. 

MAART 2012

Op bezoek bij de kinderen in Ban Pong
 

Multipurpose building new kitchen multipurpose building


In oktober van het vorige jaar zou ik samen met Rob een bezoek brengen aan het center in het noorden van Thailand. Helaas blokkeerde overstromingen rond Bangkok deze trip en zouden we deze reis op een later tijdstip inplannen. Afgelopen februari ben ik dan samen met mijn zoon Casper naar Thailand gereisd. Vlak voor vertrek uit Nederland vernamen wij dat er problemen waren met de hydrofoor in het center, dus hebben wij bij Solis in Lelystad nog reserve onderdelen opgehaald.
Bij aankomst in het center was het heerlijk om al die bekende en onbekende gezichten te zien! De jongste kinderen hadden net de dag voor onze aankomst vrij gekregen en waren reeds afgereisd naar hun familie in de bergdorpen. Er waren nu nog zo'n 80 kinderen aanwezig in afwachting van hun schoolresultaten, alvorens zij ook vakantie zouden gaan vieren. Casper (11) werd gelijk opgenomen in de groep en genoot met volle teugen van ieders enthousiasme! Prachtig om te zien dat kinderen, die 15 jaar geleden in het center kwamen, nu de leiding op zich hebben genomen onder toeziend oog van Father Pensa en Noi.
Na een nachtje slapen hebben we ons de volgende dag gebogen over het probleem met de hydrofoor. Leve de hedendaagse techniek, want met behulp van onze hulplijnen in Nederland (Rob en Theo) konden wij het probleem al snel verhelpen en was er weer water in de gebouwen beschikbaar.
Het nieuwe eet- en ontspanningsgebouw was ook gereed en voldeed aan ieders behoefte. Nu kan er gezamenlijk gegeten worden, i.p.v. in groepjes apart eten. Daarnaast wordt de ruimte ook gebruikt voor optredens, spel en ontspanning.
Helaas konden wij deze keer maar kort blijven, maar in de toekomst zullen wij zeker nog eens langsgaan. In korte tijd had Casper reeds grote vrienden en vriendinnen gemaakt. Bij thuiskomst heeft hij een presentatie op school gegeven, waarbij de klas graag wilde weten hoe de school er in Thailand uitziet. Wordt vervolgd dus.....

Mike


FEBRUARI 2012

Future for Kids is zeer verheugd met zijn  vernieuwde website, die zonder de enthousiaste steun van CARD Solutions niet tot stand gekomen zou zijn.
Wij willen dan ook CARD Solutions hiervoor zeer bedanken.
We zijn oprecht vereerd dat deze firma zich, net als bij het maken en onderhouden van de oude website, belangeloos heeft ingezet en ons van ideeën en  adviezen voorzien heeft.
Als sponsor van het eerste uur heeft CARD Solutions altijd klaar gestaan als er door ons een beroep op hen gedaan werd, waarvan de nieuwe website een mooi voorbeeld is.
Met nogmaals veel dank en hartelijke groet,

Het bestuur van Future for Kids


JANUARI 2012


Studeren in Cambodja

Het nieuwe project om studiebeurzen te geven aan Cambodjaanse studenten loopt goed. Het in december 2011 gelanceerde initiatief van Ingrid van de Werff is goed van start gegaan. Na haar bezoek aan de Build Bright University en Don Bosco Hotelschool te Sihanoukville komen deze maand de eerste aanvragen voor een studiebeurs binnen. In de tussentijd hebben vijf studenten zich aangemeld en is de selectieronde gestart. De studenten moeten aan diverse criteria voldoen.
O.a.  goede beheersing van de Engelse taal, gedurende de hele studieperiode vrij zijn van andere (vaak familie) verplichtingen en de juiste vooropleiding hebben genoten.

De selectie wordt in april afgerond en zullen de eerste twee studenten in september een aanvang kunnen maken. Ook hebben onze huidige sponsors enthousiast gereageerd en mogelijk zijn er nieuwe sponsors die meerdere studenten aan een studiebeurs willen helpen. Future for Kids zal dan zorg dragen voor een juiste selectie en afwikkeling. Wordt vervolgd.


JULI 2010

 


Hierbij weer een update over het St Gabriel Home in Mateves, Arusha. Door regelmatig e-mail en telefonisch contact worden we op de hoogte gehouden van de situatie ter plekke en we zijn dan ook erg blij om te kunnen vertellen dat het project goed loopt en groeit. Met de kinderen die er wonen gaat het goed. Inmiddels woont Derrick weer bij zijn moeder en zijn er twee nieuwe jongetje bijgekomen: Hans en Damian, allebei rond de 1,5 jaar. Kleine Mariam is nu dus niet meer de allerjongste.

Twee van de zusters (Anna Maria en Priscilla) zijn helaas overgeplaatst naar een andere werkplaats. Hiervoor zijn vier nieuwe zusters in de plaats gekomen: Elizabeth, Gemma, Ponnsiana en Martha. De laatste twee zusters geven ook les op de school.

De school is inmiddels uitgebreid met twee extra klaslokalen en heeft nu 99 leerlingen. Deze krijgen allemaal uji (zeer voedzame pap) in de pauze en ook een lunch maaltijd;dit omdat veel kinderen in de omgeving thuis niet altijd genoeg of gezond te eten krijgen Momenteel zijn er drie vrijwilligers (uit Polen, Italië en Duitsland) werkzaam via de internationale organisatie Projects Abroad. Ze helpen met lesgeven op de school.

Ondanks dat het erg goed gaat en het er steeds professioneler aan toe gaat, kan het project nog steeds financiële hulp gebruiken. Ten eerste om het terrein waar zowel de school als de huizen van de kinderen en de zusters op staan, te beveiligen met een hek; dit omdat er in maart van dit jaar helaas ‘s nachts ingebroken is. De zusters voelen zich na dit incident toch iets minder veilig. Ook is er geld nodig voor het uitbreiden van de school met extra klaslokalen (met als doel dat er ooit een volledige basisschool zal staan) en een kantine waar alle leerlingen kunnen lunchen. Jullie steun wordt wederom zeer gewaardeerd: asante sana!

Meer informatie over het project is de vinden op de eigen site van het opvanghuis : www.saintgabrielhome.net


JUNI 2011

 

Lieve allemaal,

Namens de stichting Future For Kids willen wij jullie allemaal hartelijk bedanken voor de donaties die naar de stichting zijn overgemaakt ter gelegenheid van ons zilveren bruiloftsfeest.
Het verkregen bedrag is inmiddels op de rekening van het kindercentrum in Thailand gestort en zal daar goed besteed worden.
De Stichting is aangenaam verrast met de giften en ziet dit als een bevestiging van de betrokkenheid voor het ondersteunen van kinderen die op deze manier indirect ook veel plezier zullen hebben aan het feit dat wij hier in Nederland een hele gezellige en leuke avond met onze familie en beste vrienden gehad hebben.

Khawp Khun Khrap (bedankt)!
Liefs,

Astrid en Maarten Eijl


NOVEMBER 2009

 


Er is weer een bezoek gebracht aan het Catholic Centre in Ban Pong, Chiang Rai provincie te Thailand. De uitbreiding van het winkeltje is onlangs voltooid. Een aantal oud studenten krijgt de mogelijkheid het geleerde in praktijk te brengen en nieuwe artikelen te ontwerpen, te vervaardigen en te verkopen. Extra ruimte was nodig voor opslag, rustruimte voor de sponsors die vaak van ver komen. Het winkeltje draait erg goed en dankzij deze opzet kunnen ook de moeders van de kinderen profiteren van extra werk. Zij borduren kleurrijk de vele lappen stof die gebruikt worden op de tassen, portemonnees etc. Het materiaal wat wordt verkocht levert een kleine winst op en dat gaat naar het tehuis. Het geeft hen zelfs de kans meer kinderen tot het tehuis toe te laten.

Op het moment dat wij daar waren werd met de bouw van de nieuwe keuken en een shelter (20x20mtr) begonnen. In de hitte worden snel oude gebouwen afgebroken en het materiaal wat herbruikbaar is, gesorteerd. Als dit voltooid is, zal het fundament worden gelegd. De keuken en de aangrenzende shelter moeten in het nieuwe schooljaar, begin mei bruikbaar zijn. De bestaande, verouderde keuken en de te kleine eetruimte waren eigenlijk al veel eerder aan vervanging toe.
Het tehuis biedt nu onderdak aan ongeveer 200 kinderen en staf.
De resultaten van de school zijn heel goed en iedereen die de school verlaat vindt een baan.
Future for Kids is zeer verheugd een bijdrage te geven voor deze gebouwen.


FEBRUARI 2009

 


Tijdens een leuk gesprek, opperde Hans Waeyen het idee om instrumenten te doneren aan een van de opvangcentra. "De combinatie van kinderen en muziek is altijd een winnende", aldus Hans. Het centrum in het noorden van Thailand sprak hem zeer aan. Ook omdat hij al vaker Thailand bezocht heeft. Via Hans kwamen we in contact met de heer Sukit Triborirux van Sukit Musical Co.,Ltd in Thailand. Sukit was bereid om een aantal instrumenten beschikbaar te stellen. De kinderen in het centrum vinden het maken van muziek erg leuk en hebben de instrumenten enthousiast ontvangen.
Dank aan Hans en Sukit voor hun inzet en bijdrage.


projecten
project1
Chiang Rai Thailand
project2
Arusha Tanzania
project3
Sihanoukville Cambodia